Descobreix la URL

Descoberta amb AdventuriQ

Descobreix la URL


Objectiu del projecte: Aquest projecte va ser dissenyat per promoure l'oferta formativa de la Universitat Ramon Llull en el context del Saló de l'Ensenyament, utilitzant una experiència gamificada per engrescar els futurs estudiants a conèixer amb més profunditat l'ecosistema universitari.

Descripció del projecte: "Descobreix la URL" és un escape room virtual accessible des de qualsevol navegador, on els participants es submergeixen en reptes i endevinalles per descobrir l'oferta formativa de la universitat. A través d'un control de la durada del joc i amb un objectiu de promoure l'orientació acadèmica, els jugadors no només aprenen sobre els programes acadèmics, sinó que també experimenten un meta aprenentatge divertit i interactiu.

Resultats i impacte: Amb un format inclusiu i accessible, aquest projecte va permetre a la Universitat Ramon Llull connectar amb un públic jove de manera innovadora, fomentant l'interès per la seva oferta educativa d'una manera moderna i interactiva.

Partners: AdventuriQ i Marinva.

ImageImageImage