3XD Club

Objectiu del projecte: Explorar el potencial de la Realitat Virtual (RV) com a eina per a l'educació i l'entreteniment, creant universos relacionalment rics i immersius per a famílies i empreses.

Descripció del projecte: A través de diverses iniciatives, com el "3XD Club", Kailacom ha participat en el desenvolupament de prototips i experiències en RV que serveixen com a estudis de viabilitat i prototips per a propostes educatives. Aquests projectes combinen l'estudi de viabilitat, la creació de contingut i la col·laboració amb experts tècnics per oferir experiències immersives i educatives en entorns de RV, com RecRoom.

Resultats i impacte: Aquestes iniciatives han servit per a identificar l'estat de maduresa del sector RV en l'àmbit educatiu i de lleure, oferint una nova manera d'aprendre i interactuar en entorns virtuals creats específicament per a públics de totes les edats.

Partners: Marinva, Kid's Cluster, D'EP, La Salle.

ImageImageImage